Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

Tájékoztatás az összefüggő nyári szakmai gyakorlatról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tanulónak a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie. A gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható! Indokolt esetben – betegség, kórházi kezelés – a kieső időt pótolni kell a szorgalmi időszakon kívül.

A következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és az azt igazoló dokumentumok benyújtása legkésőbb augusztus 31-ig.

A gyakorlat teljesítésének ideje: 2022. június 16. és augusztus 31. közötti időszak.

A gyakorlat időtartama:

140 óra (4 munkahét)

A BAHART és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködési megállapodás letölthető az iskola honlapjáról.

A megállapodás előkészítését a tanuló és a szülő végzi. A BAHART által kitöltött, aláírt 4 példányos megállapodást az iskolába kell visszavinni és az iskola továbbítja a kamara felé. A BAHART a jogszabály szerint az adott évben érvényes minimálbér 15 %-ának 1,3 szorosát (2022-ben hetente 9.750,- Ft-ot, havonta 39.000.-, Ft-ot) kell fizetnie a tanulónak. A 18 év alatti tanulók napi munkaideje 7 óra, a 18 év fölötti tanulók napi 8 órában is teljesíthetik.

A gyakorlat kerettanterv szerinti tananyagáról az iskola tájékoztatja a gyakorlati képző helyet.

Hiányzás csak táppénzes papírral igazolható, igazolatlan mulasztás nem lehet. A hiányzásokat pótolni köteles minden diák.[VGBZ1] [BBBZ2] 

Az alábbi területeken van lehetőség gyakorlatot szerzeni:

  • műszaki terület (asztalos, hegesztő, ipari gépész,  lakatos)
  • hajós technikus

Szakmai gyakorlat, felsőoktatás

A felsőoktatási törvény tanulmányi kötelezettségekről szóló fejezete (15.§ 3. bekezdés) előírja, hogy a végbizonyítvány megszerzésének egyik feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése. Ezt az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei dokumentum (KKK) úgy pontosítja, hogy az intézményen kívül teljesített, legalább hat hetes (a mesterképzésen négy hetes) szakmai gyakorlat a tanulmányok befejezésének kritérium feltétele. Tehát a hallgatók nem záróvizsgázhatnak mindaddig, amíg a számukra előírt kötelező szakmai gyakorlatot igazoltan nem teljesítették.

Mi a célja a szakmai gyakorlat elvégzésének?

A szakmai gyakorlat jó alkalom arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati feladatokból.

Az alábbi területeken van lehetőség gyakorlatot szerezni:

  • pénzügy-számvitel
  • logisztika
  • műszaki terület (gépészmérnök, villamosmérnök, informatikus)
  • turizmus-vendéglátás
  • marketing
  • emberi erőforrás